De kunst van het luisteren

Al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zowel werkgevers als werknemers worden terzijde gestaan bij alle aspecten van het arbeidsrecht. Van het aangaan van de arbeidsovereenkomst, tot de beëindiging daarvan en alles wat daar tussen ligt. Van CAO en arbeidsvoorwaarden tot Ondernemingsraad. Van individueel ontslag tot reorganisatie en sociaal plan.

Ervaring en deskundigheid worden gecombineerd met empathie en de kunst van het luisteren. Onafhankelijkheid en gezonde eigenwijsheid leveren niet altijd wat de cliënt wil horen, maar wel wat de cliënt moet weten.

Op basis van deze elementen wordt bijstand geleverd op onder andere de volgende gebieden:

- reorganisaties, herstructureringen en sociaal plan
- medezeggenschap en ondernemingsraden
- ontslag van werknemers
- zieke werknemers
- arbeidscontracten en arbeidsvoorwaardenregelingen
- arbeidsverhoudingen
- CAO-recht en CAO-onderhandelingen
- concurrentiebedingen
- statutair bestuurders
- arbeidsprocesrecht (litigation)

Op andere rechtsgebieden bestaan goede verbanden met gespecialiseerde partners. De samenwerking met CS Advocaten (www.csadvocaten.nl) levert naast expertise op andere rechtsgebieden ook continuïteit in de dienstverlening.

Heeft u vragen op andere rechtsgebieden dan het arbeidsrecht? Leg uw vraag dan voor en u wordt in contact gebracht met de juiste specialist.