Links

Collegiale samenwerking:
CS Advocaten

Interessante sites op arbeidsrechtgebied:
UWV - werk.nl voor regels die gelden bij ontslag
Aanbeveling van de kring van kantonrechters voor de kantonrechtersformule

Instituten waarvoor onderwijs wordt gegeven:
Rijksuniversiteit Groningen
SDU
Instituut voor Arbeidsrecht

Beroepsverenigingen
Vereniging voor Arbeidsrecht
Werkgroep Artsen Advocaten
Vereniging voor Sport en Recht

Nederlandse Orde van Advocaten