Duurzaam duurt het langst

Na ruim 20 jaar te hebben gewerkt in onder andere Rotterdam, Utrecht en Amsterdam houd ik sinds begin 2009 kantoor in Schoonhoven. Zowel ondernemers – in industrie, dienstverlening en de non-profit sector – als werknemers zijn cliënt. Onder de ondernemers zijn MKB bedrijven, maar ook grotere bedrijven.

Daarnaast ben ik verbonden als docent aan een aantal opleidingsinstituten, die zich richten op het opleiden en specialiseren van advocaten, zoals Sdu/Vermande, het Instituut voor Arbeidsrecht en de Groninger Leergang Arbeidsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook opleidingen ‘in huis’ worden verzorgd, voor juristen en niet juristen. Verder publiceer ik met regelmaat in vaktijdschriften op arbeidsrechtelijk gebied.

Bij de behandeling van zaken staat het streven naar duurzame oplossingen voorop. Als het kan, de onderneming reorganiseren met het oog op de langere termijn. Voor een ontslagen werknemer niet alleen geld, maar ook een positieve toekomst realiseren. Geen lapwerk, maar echte oplossingen.

Het streven is om zonder tussenkomst van de rechter problemen op te lossen. Blijkt dat onmogelijk, dan moet de rechter de knoop maar doorhakken. Ook in dat geval sta ik cliënten met raad en daad en jarenlange proceservaring terzijde.

Bij de behandeling van zaken staat het belang van de cliënt en de oplossing van diens problemen vanzelfsprekend voorop. Waar mogelijk krijgt de cliënt een inschatting van kansen, risico’s en kosten. Waar mogelijk: het recht is geen wiskunde maar mensenwerk. Eerlijk is eerlijk: niet alles is even goed te voorspellen.